Webinars

                                                                                                                                                                                    Upcoming Webinars 

Date

Topic

Speaker 

 

 19.12.22 

3.00 PM

 

താന്ത്രിക ബുദ്ധമതവും കളമെഴുത്തും:  മധ്യകാല   കേരളത്തിലെ ബ്രാഹ്മണേതര മതാചാരങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച്

 

ഡോ. ഷിബി കെ.

അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ, 

തിരുന്നാവായ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം, 

കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവകലാശാല

 

 16.12.22 

3.00 PM

 

ചരിത്രമെഴുത്ത് ജ്ഞാനികൾക്കു വേണ്ടിയും ജ്ഞാനാന്വേഷകർക്ക് വേണ്ടിയും : അയ്യങ്കാളി പ്രസ്ഥാന ചരിത്രത്തെ മുൻനിർത്തി ഒരു ആലോചന

 

ശ്രീ ചെറായി രാമദാസ് 

എഴുത്തുകാരൻ , പത്രപ്രവർത്തകൻ

 

 11.07.22 

3.00 PM

 

The King’s Craftsmen- History of the Ivory Carvers of Thiruvananthapuram

 

Professor Sharat Sunder R.

Assistant Professor,

Department of Architecture

College of Engineering Trivandrum  

 

 05.07.22 

3.00 PM

 

പ്രാദേശിക ചരിത്രരചന : അനുഭവപാഠങ്ങൾ

 

Prof Achuthsankar S Nair 
Dept of Computational Biology and Bioinformatics  
University of Kerala, Karyavattom, Thiruvananthapuram 

 

 

 22-04-2022

3.00 PM

(IST)

 

 

Private and Public Sounds: Gandhi and the Politics of Amplification

 

 

 

 

Professor Lakshmi Subramanian

Visiting Professor,

Humanities & Social Sciences,

Birla Institute of Technology and Science (BITS), Goa 

 

28-03-2022

7.30 PM (IST) 

 

 

 

Who is Gandhi's neighbour?

 

 

 

Professor Ajay Skaria

 University of Minnesota 

 

 10-09-2021

 

 

 

 

 Investigating the Rich Past of India - Netherlands Relations  

 

 

 

Professor  Venu Rajamony IFS (Retd)

Former Ambassador of India to the Netherlands

 

 

 02-09-2021

 

 

 Fractured Friendships: The Politics of Befriending in Conflict Zones 

 

 

 

Dr. Soibam Haripriya

Fulbright Fellow  

 

 12-08-2021

 

 

Imagining the Banda Massacre in the Seventeenth Century Dutch Republic  

 

 

 

Dr. Manjusha Kuruppath

Departmental lecturer in Global Early Modern History, University of Oxford

 

 

15-07-2021

 

 

Is Vaccine Hesitancy Anti-Science?: A review of resistance in international and global health programmes

 

 

 

 

Professor Sanjoy Bhattacharya

Professor in the History of Medicine,

Department of History and

Director, Centre for Global Health Histories (CGHH),

University of York, UK 

 

06-07-2021

 

 

 

State Narratives of Mortuary Work in Colonial India 

 

 

Sohini Chattopadhyay

Research Scholar, 

Department of History

Columbia University

 

22-06-2021

 

 

‘Convinced about Knowing Little’: Colonial Knowledge Production in Grierson’s Linguistic Survey of India (1903-1928)

 

 

 

Professor Javed Majeed

Professor of English and Comparative Literature

King’s College London

London, United Kingdom.

 

11-06-2021

 

 

Legible script and scribe: Marathi Handwriting in the Age of Print  

 

Dr. Prachi Deshpande

Associate Professor in History

Centre for Studies in Social Sciences

Kolkata

 

 31-05-2021

 

 

Revaluing India’s Welfare Workers 

 

 

 

 

Dr. Sreerekha Sathi

The International Institute of Social Studies (ISS), Erasmus University

The Hague, Netherlands

 

 

20-05-2021

 

 

മാപ്പിളമുസ്ലിങ്ങൾ : വയനാടൻ തേയിലതോട്ടങ്ങളിലെ കുടിയേറ്റവും സാമൂഹികചലനാത്മകതയും

(Mappila Muslims: Migration to Wayanad Tea Plantations and Social Mobility) 

 

 

 

Najeeb. V. R.

Research Scholar

Centre for the Study of Social Systems

Jawaharlal Nehru University, New Delhi

 

05-05-2021

 

 

Intersectional Histories? Reflections on the History of Work from an Urban Slum in Kerala 

 

 

 

Professor J. Devika

Centre for Development Studies,

Thituvananthapuram

 

19-04-2021

 

 

Beyond Victimhood: Less Told Stories of Malayali Dalit Women Heroes 

 

 

 

 

Dr. Rekha Raj
Assistant Professor,

School of Gandhian Thought & Development Studies
Mahatma Gandhi University, Kottayam 

 

16-04-2021

 

 

Conceptualizing Dalit Historiography

 

 

 

Professor Gopal Guru

Editor, Economic and Political Weekly 

 

18-03-2021  

 

From Footnote to Text: Publishing Feminism’s Alternative Knowledges

 

 

Ritu Menon

Feminist Publisher & Writer 

 

 

04-03-2021  

 

Between Faith and State : Colonial Personal Laws in 19th Century Bengal 

 

Professor Tanika Sarkar

Retd Professor 

Centre for Historical Studies, JNU  

 

 

 13-01-2021

 

Maariyattam : Exorcising Pandemic in a Ritual Way 

 

Dr. Dinesan Vadakkiniyil 

Assistant Professor

Govt. Arts & Science College

Uduma , Kasargod

 

 

10-12-2020

 

Matrilineal Ocean : Multiple Histories of Marumakkattayam in the Indian Ocean 

 

Dr. Mahmood Kooria

Researcher , Leiden University, the Netherlands

&

Assistant Professor , Department of History,

Ashoka University , Haryana

 

 

20-11-2020

 

Assets Of Money : Commercialisation and Landownership in Malabar Coast; Some Observations on the Late Eighteenth-Century 

 

 

 

Dr. Abhilash Malayil

Assistant Professor 

CKGM Govt. College , Perambra

(NEEM Post-doctoral Fellow, The Hebrew University)

 

03-11-2020

 

A Review of the Idols of Buddha the Enlightened Profounder : Shasta the Gaurdian Deity and Sabarimala Ayappa the Tribal Ancestral Diety from Iconographical Perspectives

 

 

Professor Ajit Kumar

Retd. Professor and Head

Department of Archaeology, University of Kerala

 

22-10-2020

 

Cities as a Continuum : An Embodied Cinematic Geography of Kochi

 

 

Dr. Carmel Christy K. J

Assistant Professor

Department of Journalism, Kamala Nehru College

University of Delhi

 

13-10-2020

 

The Urbanisation of Backwaters: A Political Ecology of the Cochin Harbour Project

 


 

 

Dr. Justin Mathew 

Assistant Professor

Department of History, Hansraj College,

University of Delhi

 

24-09-2020

 

Sensory Histories: Public Formations of Sexuality in Kerala

 

 Dr. Navaneetha Mokkil

Assistant Professor, 

Centre for Women's Studies, JNU

 

08-09-2020

 

How Early was the Idea of India as a Nation? A Tentative Discussion Based on the Malayalam Travelogue of 18th Century, the Varthamanapusthakam

 

 Professor  P.K. Michael Tharakan

 Chairperson , KCHR 

 

18-08-2020

 

Print Media and Endogenous Medicine: Imprinting Ayurveda in Twentieth-century Kerala  

 

Dr. K P Girija  

Independent Researcher 

 

06-08-2020

 

The Contemporary History of Citizenship in India: Law and Belonging 

 

Professor Anupama Roy

Centre for Political Studies, JNU

 

29-07-2020

 

Historicising Theatricality: The tragic tone beyond Thanathunataka Vedi

 

Dr. Ameet Parameswaran 

Assistant Professor,

School of Arts and Aesthetics, JNU

 

15-07-2020

 

A New Perspective On The Ninth-Century Christian Copper Plates : The Testimony Of The Indirect Text Traditions  

 

Professor István Perczel

Central European University,

Budapest - Vienna 

 

10-07-2020

 

Global Christianity and the Transformation of Dalits in Colonial and Postcolonial Kerala  

 

 

Professor P. Sanal Mohan

School of Social Sciences, MGU, Kottayam

Former Director, KCHR    

 

06-07-2020

 

Spaces, Bodies, Absences Some Questions While Writing A Hsitory of Trivandrum, ca. 1800-1930  

 

Professor G. Arunima 

Jawaharlal Nehru University